Archive for the ‘Hafid Bouazza’ Category

Penisexcuus

Thursday, February 4th, 2010

Door Hafid Bouazza
badmuts
 
Ik berispte mijn pik toen hij gesluierd kwam in
De stront van zijn dierbare en het deerde hem niet
Hij zei echter toen ik hem verwijten maakte:
‘Ik zweer het!
Het badhuis van zijn fundament betrad ik niet frivool
Hoe kan ik ook terwijl ik daarin mij reinig en daar
Water neerpleng en ritueel onreinheid weghaal?’

Ibrāhīm al-Hā’ik (13de eeuw)

Onsterflijkheid

Tuesday, January 12th, 2010

Door Hafid Bouazza
drrrink
 
Mijn twee vrienden: als ik sterf graaf mij
Dan geen graf behalve in Qutrubbul
Tussen de perserijen en wijngaarden

En gebruik niet al te veel rotsstenen
Misschien dat ik in mijn hol hoor
Wanneer zij geperst wordt de stampval der voeten

Abu Nuwas (gest. 814)

Rook

Friday, January 8th, 2010

Door Hafid Bouazza
sniff
 
Ik zeg nadat ik Baggh heb geneukt
En enige vernedering van hem heb ondergaan:
‘Waarom laat jij scheten?’

Hij zei: ‘Hier is mijn antwoord:
Met water bluste jij mijn vuur
Dat nu in rook is opgegaan’

Muhadhdhib ad-Dīn al-Hāsib (gest. 1257)

Ziehier

Monday, January 4th, 2010

Door Hafid Bouazza
Charmer
 
Ik zag mijn Heer op zijn gemak lopen
In de Markt van Yahya en ik barstte bijna uit elkaar
Ik vroeg: ‘Mag ik hopen om samen met u te zijn?’
Hij antwoordde: ‘Voorzichtigheid verbiedt dat
helaas’
Toch: had Allah een samenzijn in liefde beschikt
Dan was er niets gebeurd dan wat buigen
en gestaar

Anoniem (10de eeuw)

De slager

Tuesday, December 29th, 2009

Door Hafid Bouazza
ahlan wa sahlan
 
Nooit zal ik het moeschaatje vergeten dat ik neukte: opengerukt. Lang en breed van schouders en van alle haren ontplukt. De ballen zeggen tegen de lul: ‘Wij blijven hier wel zitten hangen’ Maar hij antwoordt: ‘Kom binnen! De gast der nobelen mag gasten ontvangen’

Al-Djazzar (11e eeuw)

Gebed

Tuesday, December 22nd, 2009

Door Hafid Bouazza
Drinking-song
 
Een gelag waarin God enkel een bidder
Zag zonder rituele wassing en reinheid
Knielend voor de bekers zonder godlof
Behalve de melodie van luit en fluit
Ik ben de meest belijdende in zo’n gelag
Niet in een gelag van verbod en gebod

Ibn al-Hadjdjādj (942-1001)

Oproep

Thursday, December 17th, 2009

Door Hafid Bouazza
wein weiber gesang
 
Toen de geest van de lichten
Begon te sluipen in het lichaam van de duisternis
En de nachtsterren in de ochtend
Vluchtten voor een mensheid met ontluikende iris
En de haan onophoudelijk de slaap
Hekelde ten gunste van het wakker zijn
Weerlegde ik met daden en woorden
Wat de muezzin zei in refrein:
Hij zei: – Haast u tot het gebed!
En ik zei: – Haast u tot de wijn!

Al-Wa’wā’ ad-Dimashqhī (eerste kwart 10de eeuw)

Op z’n Grieks

Sunday, December 13th, 2009

Door Hafid Bouazza
EU
 
De zondebroeder bekeert zich van zijn wandaden
Hoe hij zich in die zoete zonden ook rooit
Maar wie al neukend de aarsgat van de Turk proeft
Volhardt in zonden en bekeert zich nooit

Az-Zauzanī al-Ba_hh_āthi (gest. 1070)